PhDr. Peter Szeliga, Ph.D.

klinický psychológ a neuropsychológ

asistentka: Mgr. Natália Mikušková


Kontakt:

NZZ - psychologická ambulancia
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
tel.: 0944 045 151

Ordinačné hodiny:

Pondelok 16:00 - 20:00
Streda 16:00 - 20:00
Štvrtok 16:00 - 20:00
Piatok 16:00 - 20:00

Pred návštevou ambulancie je potrebné vopred sa objednať.

súkromné zdravotnícke zariadenie
špecializovaná ambulancia
klinickej psychológie a neuropsychológie


Vykonávame psychologické vyšetrenia o psychickej spôsobilosti na držanie strelných zbraní a strelivaNEUROP-2 Od roku 2010 ako jediné zariadenie na Slovensku vykonávame neuropsychologickú diagnostiku a terapiu prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie kognitívnych funkcií najmodernejším nemeckým počítačovým systémom NEUROP-2.
Testy a cvičenia boli vyvinuté tímom špičkových nemeckých neuropsychológov, klinicky pracujúcich v oblasti neuropsychologickej rehabilitácie a reflektujú dlhoročné klinické skúsenosti s diagnostikou a terapiou neurologicky postihnutých pacientov.

klinická psychológia - psychodiagnostika - psychoterapia - neuropsychológia - neuropsychologická diagnostika - neuropsychologická terapia

Copyright © Peter Szeliga, 2010

Autori fotografií: Branislav Szeliga, Peter Szeliga